Placeholder

Rodotium 45%

Родотиум 45 % — антибактериальное лекарственное средство.

Pret tiamulīnu jutīgas Brachyspira hyodysenteriae izraisītas dizentērijas ārstēšanai cūkām. Pret tiamulīnu jutīgas Mycoplasma hyopneumoniae izraisītas enzootiskas pneimonijas ārstēšanai. Pirms lietošanas jāapstiprina šīs slimības esamība ganāmpulkā.

Viens grams satur: Aktīvā viela: Tiamulīns 364,2mg (450,0mg tiamulīna hidrogēnfumarāta veidā). Palīgvielas: povidons, laktozes monohidrāts.

1kg

Iekšķīgai lietošanai kopā ar dzeramo ūdeni. Ar zālēm samaisītā dzeramā ūdens uzņemšana ir atkarīga no dzīvnieku klīniskā stāvokļa, vides, vecuma un dotās barības. Lai dzīvnieki saņemtu pareizu devu, atbilstoši jāpielāgo tiamulīna koncentrācija. Lai nosvērtu nepieciešamo zāļu daudzumu, jāizmanto atbilstoši kalibrēta svēršanas ierīce. Cūkas: Brachyspira hyodysenteriae izraisīta cūku dizentērija: 8,8mg tiamulīna hidrogēnfumarāta uz kg ķermeņa svara dienā piecas dienas pēc kārtas. Mycoplasma hyopneumoniae izraisīta enzootiska pneimonija: 15–20mg tiamulīna hidrogēnfumarāta uz kg ķermeņa svara dienā piecas dienas pēc kārtas. Maksimālā zāļu šķīdība ir 10 grami/litrā. Katru dienu jāpagatavo svaigs šķīdums un jālikvidē citi dzeramā ūdens avoti. Lai izvairītos no rezistences veidošanās, ko izraisa tiamulīna lietošana subterapeitiskās devās, dzirdināšanas sistēma pēc ārstēšanas kārtīgi jāiztīra.Ja nav atbildes uz ārstēšanu trīs dienu laikā, jāpārvērtē diagnoze un, ja nepieciešams, jāmaina ārstēšana. Zāļu lietošanas laikā bieži jākontrolē ūdens patēriņš.