Placeholder

Ceftionel-50

Цефтиофур является полусинтетическим цефалоспорин-антибиотиком третьего поколения с широким спектром действия, назначаемым крупному рогатому скоту и свиньям для контроля бактериальных инфекций дыхательных путей и с дополнительным действием против копытной гнили и острого метрита у крупного рогатого скота.

Ceftionel-50 suspensija ir indicēta šādu baktēriju izraisītu slimību ārstēšanai: Liellopiem: Pasteurella haemolytica (Mannheimia spp.), Pasteurella multocida un Haemophilus somnus izraisītas bakteriālas elpceļu slimības. Fusobacterium necrophorum un Bacteroides melaninogenicus (Porphyromonas asaccharolytica) izraisīta akūta interdigitālā nekrobaciloze (panarīcijs, pēdu puve). Pret ceftiofūru jutīgu Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes un Fusobacterium necrophorum izraisīta akūta pēcdzemdību (dzemdību) metrīta bakteriālā komponenta ārstēšanai 10 dienu laikā pēc atnešanās tikai gadījumā, ja vēlamais ārstnieciskais efekts nav ticis sasniegts, lietojot pirmās izvēles pretmikrobos līdzekļus. Cūkām: Ceftionel-50 suspensija ir indicēta Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae un Streptococcus suis izraisītu bakteriālu elpceļu slimību ārstēšanai.

1 ml satur: Aktīvā viela: Ceftiofūrs 50mg (hidrohlorīda veidā). Palīgvielas: benzilspirts, alumīnija stearāts, butilēts hidroksitoluēns (BHT), vidēja  garuma ķēžu triglicerīdi.

100ml

Intramuskulārai un subkutānai ievadīšanai: Cūkām: Intramuskulāri 3 mg ceftiofūra/kg ķermeņa svara 3 dienas, t.i., 1 ml/16 kg ķermeņa svara katrā injekcijā. Liellopiem: elpceļu slimību gadījumā: subkutāni 1 mg ceftiofūra/kg ķermeņa svara 3 – 5 dienas, t. i., 1 ml/50 kg ķermeņa svara katrā injekcijā. Akūta interdigitālā nekrobaciloze: subkutāni 1 mg ceftiofūra/kg ķermeņa svara 3 dienas, t. i., 1 ml/50 kg ķermeņa svara katrā injekcijā. Akūts pēcdzemdību metrīts 10 dienu laikā pēc atnešanās: subkutāni 1 mg ceftiofūra/kg ķermeņa svara 5 dienas pēc kārtas, t. i., 1 ml/50 kg ķermeņa svara katrā injekcijā. Secīgas injekcijas jāievada dažādās vietās. Dažreiz akūta pēcdzemdību metrīta gadījumā var būt nepieciešama papildu balstterapija.