Placeholder

Calci-kel 300 500ml

Calci-kel 300 – šķīdums injekcijām liellopiem un aitām hipokalcēmijas un hipomagnēmijas ārstēšanai.

Calci-kel 300 – šķīdums injekcijām liellopiem un aitām hipokalcēmijas un hipomagnēmijas ārstēšanai.

1 ml šķīduma satur:
Aktīvās vielas:
Kalcija glikonātu 279,24 mg (Ca++: 24.96mg)
Magnija hlorīdu 40,0 mg (Mg++: 4.78mg)

Papildvielas:
Borskābe 77,05 mg
Metil-p-hidroksilbezoāts (E218) 1mg
Ūdens injekcijām līdz 1ml

500ml

LĒNAI INTRAVENOZAI IEVADĪŠANAI!

Pieaugušiem liellopiem (500 – 600kg): 500ml (ekv. 12.5g kalcija +2.4g magnija) vai viens flakons.
Aitām: 1ml uz kg ķermeņa svara
Recidīva gadījumā jāievēro vismaz 6 stundu intervāls starp pirmo un nākošo ārstēšanu.