Placeholder

Multiject IMM

Multiject IMM – suspensija ievadīšanai tesmenī govīm akūtu un subakūtu mastītu ārstēšanai slaucamām govīm.

Pret penicilīnu, streptomicīnu un neomicīnu jutīgu bakteriālas izcelsmes ierosinātāju izraisītu akūtu un subakūtu mastītu ārstēšanai slaucamām govīm.

1 ml suspensijas satur:
Aktīvās vielas:
Prokaīna penicilīns 20 mg
Streptomicīna sulfāts 20 mg
Neomicīna sulfāts 20 mg
Prednizolons 2 mg

N24

Katrā slimajā tesmens ceturksnī caur pupa kanālu jāievada vienas šļirces saturs, tūlīt pēc slaukšanas 1 reizi dienā 3 dienas pēc kārtas. Vienmēr jāievēro parastie aseptiskie pasākumi.