Placeholder

Clavaseptin

Aromatizētas tabletes suņiem – periodontālu infekciju, kuras ierosina pret amoksicilīna un klavulānskābes kombināciju jutīgas baktērijas, t.sk. Pasteurella spp., Streptococcus spp. un Escherichia coli, un kaķiem – ādas infekciju (t.sk. brūces un abscesi), kuras ierosina pret amoksicilīna un klavulānskābes kombināciju jutīgas baktērijas, t.sk. Pasteurell spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp. un Escherichia coli, ārstēšanai.

Suņiem: periodontālu infekciju, kuras ierosina pret amoksicilīna un klavulānskābes kombināciju jutīgas baktērijas, t.sk. Pasteurella spp, Streptococcus spp. un Escherichia coli, ārstēšanai vai lietošanai kā papildus ārstēšanas līdzekli. Kaķiem: ādas infekciju (t.sk. brūces un abscesi), kuras ierosina pret amoksicilīna un klavulānskābes kombināciju jutīgas baktērijas, t.sk. Pasteurella spp., Staphylococcus spp., Streptococcus sp.p un Escherichia coli, ārstēšanai.

Clavaseptin 50mg: Amoksiciklīns 40mg, klavulānskābe 10mg, brūnais dzelzs oksīds 0.095mg; Clavaseptin 250mg: Amoksiciklīns 200mg, klavulānskābe 50mg, brūnais dzelzs oksīds0 0.475mg; Clavaseptin 500mg: Amoksiciklīns 400mg, klavulānskābe 1000mg, brūnais dzelzs oksīds 0.950mg.

Clavaseptin 50mg | Clavaseptin 62.5mg | Clavaseptin 250mg | Clavaseptin 500mg

Ieteicamā deva ir 10 mg amoksicilīna un 2,5 mg klavulānskābes uz kilogramu ķermeņa svara divreiz dienā, lietojot iekšķīgi suņiem un kaķiem. Smagu infekciju gadījumā devu var dubultot līdz 20 mg amoksicilīna/5 mg klavulānskābes/kg ķermeņa svara divreiz dienā. Ārstēšanas ilgums: periodontālu infekciju ārstēšanai suņiem 7 dienas pēc kārtas; ādas infekciju (t.sk. brūces un abscesi) ārstēšanai kaķiem 7 dienas pēc kārtas. Pēc 7 dienām jānovērtē dzīvnieka klīniskais stāvoklis un, ja nepieciešams, ārstēšanu pagarina vēl uz 7 dienām. Grūti ārstējamu ādas infekciju gadījumā var būt nepieciešama pat ilgāka ārstēšana un to izlemj atbildīgais veterinārārsts.